LogoRevisjonsteknikk


Revisjoner - Interne og eksterne -1 dags kurs + praktisk oppgave

Mål:  gjøre deltagerne i stand til å gjennomføre revisjoner med tanke på å effektivisere de områdene som er gjenstand for revisjon.

Dag 1 er en innføring i hvorfor og hvordan man teknisk gjennomfører en revisjon. Deretter skal deltagerne gjennomføre en revisjon internt eller eksternt. Dokumentasjon sendes inn for gjennomgang og kommentarer av kursleder. Kursbevis utstedes ved godkjent innlevering.

På kurset skal deltakerne lære:

  • hvorfor en skal gjennomføre revisjoner
  • hvordan en planlegger og gjennomfører revisjoner
  • personlig opptreden under revisjoner
  • rapportering og oppfølging av revisjoner

Pris Kr 3 900,-

Pris Kr 3 500,- (AMS Kunder)
(inkl kursmateriell og lunsj)

Avbestillingsbetingelser: 
Avbestillingsgebyr på kr. 1 000,-. hvis avbestilling skjer innen en uke før kursdato.  Påmeldingen kan alternativt overføres til annen person i samme firma

Ikke AMS Kunder (kr3,900.00)
AMS Kunder (kr3,500.00)

Sales stopped

March 15, 2018 09:00 - 15:00 (GMT +01:00 Amsterdam)


Google Calendar
Microsoft Outlook
.ics file (Apple's iCal & others)

Address


Sola Strandhotel
Axel Lunds veg 27
4050 Sola

Google maps »